Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -16

Året har gett normalstora kullar till stora kullar detta år. Födotillgången är bra och lokalt, där det finns en del ek, förbättra reproduktionen till kommande år och även försvåra jakten.

Jakten är igång så försök fäll de vildsvin som man kommer åt. Bra storlek på kultingar gör att hundanvändningen går bra.
Utbredningsområdet ökar  i Bergslagen. Börja jaga på dem när de kommit, vänta inte.  Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2017-01-13 2019-06-04