Svenska Jägareförbundet

Meny

November -14

I de norra och östra delarna av länet upplever man en ökande vildsvinsstam, men en stor variation upplevs inom länet som helhet.

I de norra och östra delarna av länet upplever man en ökande vildsvinsstam, men en stor variation upplevs inom länet som helhet. Tillgången på föda är bra och den milda hösten bidrar till att födotillgången fortsätter vara god. Under de senaste månaderna har man upplevt en större skadebild på vallar och betesmarker, men även där råder stora variationer inom länet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-12-03 2019-06-04