Svenska Jägareförbundet

Meny

April -18

Vildsvinen håller sig på mindre områden och små skador på gröda. Stammen ökar inte på samma sätt längre och på några håll där stammen varit tät märks nu en minskning. När snön smälter börjer de röra sig mer igen.

Stammens status
Vartefter att snön smälter börjar vildsvinen att röra sig mer igen för att leta efter mat. Stora variationer i täthet även i områden där de funnits i flera år. På några håll där stammen varit tät har en minskning av stammen skett.

Föryngring
Nu har det rapporterats om en hel del födda kultingar födda från nyår och framåt men alla har inte fått ännu.

Födotillgång
Födosöken har varit där de hittat mat men ibland även inne bland bebyggelse där de hittat mat. Var vaksam på fälten med vallar och höstsådder när nu snön börjar försvinna.

Klimat
När kälen går kommer böken igång igen. De kan även söka sig in mot hus och gårdar för att hitta mat så var vaksam även där.

Skadebild
Var vaksam på fält med höstsådder och vallar.

Rekommendation
Under våren är det extra viktigt med etiken då det kan börja födas kullar så inte suggor skjuts bort från kultingarna.

Färg på kartan: Gul

2018-03-28 2019-06-12