Svenska Jägareförbundet

Meny

November -18

Hundjakten är nu igång och hösten har kommit. Det är dock viktigt att inspektera höstsådder och vallar om vildsvinen börjar böka där.

Stammens status
En del omflyttningar är det med hösten/vintern som är på gång och spannmålen är skördad.  En ökning i utbredningsområdet i Bergslagen, i övriga länet en stabilisering och på en del håll färre med vildsvin. En hel del relativt sent födda kultingar finns.
Föryngring
Föryngringen har varit medelgod. En del av suggorna fick kultingar i sent, troligen de som fick tidigt i vintras och kultingar som dog, dessa är inte så stora färre kultingar i dessa kullar.
Födotillgång
Födotillgången är fortfarande bra men nu är födosöket förlagt till skogen mer än vanligt denna sommar. Det är mycket ekollon där det finns ekar dit vildsvinen kommer att dra sig denna höst.
Klimat
Mycket varmt till halva oktober för att sedan bli kallare dock torrt i markerna fortfarande.
Skadebild
Hittills under hösten lite skador jämfört med tidigare år. Nu är det höstsådder och vallar för lantbruket som kan bli skadade. Var observant och ha en regelbunden dialog med lantbrukarna.
Rekommendation
När hundar används måste vi tänka på etiken. Aggressiva hundar som biter vildsvin ska inte användas annars ska de ha munkorg. Detta är extra viktigt i år med en hel del små kultingar.
Etiken är viktig vid jakten. Var försiktig så inte sugga skjuts som har kultingar.

Färg på kartan: Grön

2018-10-31 2019-06-12