Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -18

Det går nu in i en lite lugnare period då skörden är klar. Det är dock viktigt att inspektera höstsådder och vallar om vildsvinen börjar böka där.

Stammens status
En del omflyttningar är det så här års när spannmålen är skördade så det kan dyka upp vildsvin på vallar och höstsådder där det tidigare varit inga eller få vildsvin. En hel del relativt sent födda kultingar.
Föryngring
Föryngringen har varit medelgod. En del av suggorna fick kultingar i sent, troligen de som fick tidigt i vintras och kultingar som dog, dessa är inte så stora färre kultingar i dessa kullar.
Födotillgång
Födotillgången är fortfarande bra men nu är födosöket förlagt till skogen mer än vanligt denna sommar. Det är mycket ekollon dit vildsvinen kommer att dra sig denna höst där det finns ekar.
Klimat
Fram till halva september varmt för att sedan bli kallare och blötare
Skadebild
Spannmålen är skördad och då kan vildsvinen byta fält och vara på platser där de tidigare inte varit. Var observant med på vallar och de höstsådda grödorna där kan vildsvinen göra.
Rekommendation
När hundar används måste vi tänka på etiken. Aggressiva hundar som biter vildsvin ska inte användas eller att de har munkorg. Detta är extra viktigt i år med fler små kultingar.

Etiken är viktig vid jakten. Var försiktig så inte sugga skjuts som har kultingar.

Färg på kartan: Grön

2018-10-03 2019-06-12