Svenska Jägareförbundet

Meny

September -18

En mycket lugn sommar i med skador av vildsvin i grödorna. Det som nu är att vara vaksam på är vallar och höstsådder.

Stammens status
Stammen i de etablerade områdena verka vara stabil men en viss ökning i de nyetablerade områdena. Fortsatt etablering i hela Bergslagen av vildsvin men det är fortfarande dock glest och en del tomma områden.
Föryngring
Medelstor föryngring detta år och men det är en del sent födda kultingar. Troligen en del suggor som lagt om av de tidigt födda kultingar i vintras där dessa dog. Dessa omlagda kullar är ofta färre till antalet, 2-4 är vanligt.
Födotillgång
En lugn augusti med få vildsvin ute i fälten och skörden som är klar innebär att vildsvinen letar mat i skogen. Var dock observant på vallar och höstsådder.
Klimat
En mycket torr sommar som har gjort att vildsvinen verkar ha rört sig mindre, kanske de hållit sig där de hittat vatten.
Skadebild
Var ute så mycket som möjligt för att se skador för att kunna fälla vildsvin så snart som möjligt på dessa platser. Viktigt att ha en tät kontakt med lantbrukaren också om informationsutbyte om eventuella höstsådder och observationer om skador av vildsvin. Det finns dock lokala variationer.
Viktigt med etiken vid jakten. Hundar får användas från den 1 augusti som jagar vildsvin, använd gärna munkorg då det finns risk för skador på småkultingar. När hundar används tänk er för så att det inte är för varmt för dem och vildsvinen.

Färg på kartan: Grön

2018-09-05 2019-06-12