Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -18

En ökande stam med stora lokala variationer. Mindre skaderisk under maj.

Stammens status
Stammen ökar i länet, främst i de delar där de håller på att etablera sig. Det är dock stora lokala variationer.

Föryngring
Föryngringen är varierande efter en lång vinter. De flesta kulla är födda men sena kulla kan förekomma. Kullstorleken är mindre än ett medelår.

Födotillgång
Så här års mycket mat. Mest i skogen på födosök men vallar och nysådder uppsökas också.

Klimat
En varm avslutning på april gynnar vildsvinen.

Skadebild
Trycket på sådder minskar då de börjar växa. Viktigt att ha kontakt med lantbrukaren var och när sådden börjar. Viktigt att sitta ute första nätterna när det är sått begärliga grödor som t.ex. ärtor. Nu skjuts inga vildsvin på åtlarna så de blir kvar på där då de störs av jakt på åkrarna. Det är ofta rätt lugnt under maj månad med skador men var uppmärksam på främst vallar.

Färg på kartan: Gul

2018-05-14 2019-06-12