Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -18

Vildsvinen håller sig på mindre områden och små skador på gröda. Stammen ökar inte på samma sätt längre och på några håll där stammen varit tät märks nu en minskning. De håller sig mest på skogsmark nu men i södra länsdelen kan de vara ute en del på fälten.

Stammens status
Så här års med en ordentlig vinter håller sig vildsvinen på relativt små områden där de hittar mat. Stora variationer i täthet även i områden där de funnits i flera år. På några håll där stammen varit tät har en minskning av stammen skett.

Föryngring
Nu har det rapporterats om en hel del födda kultingar.

Födotillgång
När vintern nu kommit har det skett en ändring av födosöken som ofta sker på begränsade områden. Det är inte så gott om mat för vildsvinen med tjäle och snö.

Klimat
Vintern och kylan har kommit så tjälen och snön ställer till det med födosök. De kan även söka sig in mot hus och gårdar för att hitta mat så var vaksam där.

Skadebild
Det är små skador på fälten då snön och tjälen är relativt djup. De kan dock i södra länsdelarna orsaka en del skador där snötäcket inte är så djupt.

Rekommendation
Under mars är det extra viktigt med etiken då det kan börja födas kullar så inte suggor skjuts bort från kultingarna.

Färg på kartan: Grön

2018-03-21 2019-06-12