Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -18

Det är fortfarande relativt lite skador av vildsvin. Läget är rätt lika som december då vintern fortfarande inte kommit på allvar. Det är höstsådder och vallar som vi behöver hålla ett öga på för eventuella skador av vildsvinen.

Stammens status
Utbredningsområdet blir större i Bergslagen med glest med spår över stora områden i övrigt verkar stammen inte öka mer är lokalt på några områden. Stora variationer i täthet även i områden där de funnits i flera år.

Föryngring
Föryngringen var god under 2017 och få sent födda kullar. Inga nyfödda kullar rapporterade ännu.

Födotillgång
Födotillgången är fortfarande bra men nu är födosöket förlagt till skogen, dock dåligt men ekollon och frukt. Kommer vintern kan födosöket ändras och vildsvinen byta områden.

Klimat
Lite kyla har kommit så lite tjäle har kommit men vildsvinen bökar fortfarande genom denna. Ingen snö som påverkar vildsvinen ännu.

Skadebild
Även denna månad lite skador men var extra uppmärksam vid vallar och höstsådder.

Rekommendation
Under januari är det extra viktigt med etiken då det kan börja födas kullar. Viktigt att inte skjuta suggor som har nyfödda kultingar. Var också extra uppmärksam på att inte hundar är för närgångna så hundarna blir skadade. Vi vet av erfarenhet att det under januari som flest hundar blir skadade av vildsvin. Aggressiva hundar bör ha munkorg om de används.

Färg på kartan: Grön

2018-01-15 2019-06-12