Svenska Jägareförbundet

Meny

December -18

Jaktsäsongen är nu i full gång vintern är i antågande vilket kan medföra en del förflyttningar av vildsvinen. Viktigt att inspektera höstsådder och vallar om vildsvinen börjar böka där.

Stammens status
På de flesta håll en stam som inte ökar utom i de områden som tidigare saknat eller låga tätheter av vildsvin.  Ökningen av utbredningsområdet har skett i Bergslagen, i övriga länet en stabilisering och på en del håll lägre tätheter av vildsvin. En hel del relativt sent födda kultingar finns.

Föryngring
Föryngringen har varit medelgod. En del av suggorna fick kultingar i sent, troligen de som fick tidigt i vintras och kultingar som dog, dessa är inte så stora och det är färre kultingar i dessa kullar.

Födotillgång
Födotillgången är fortfarande bra men nu är födosöket förlagt till skogen mer än vanligt denna sommar. Det är mycket ekollon där det finns ekar dit vildsvinen kommer att dra sig denna höst. I områden med mer ek ska man vara observant på stammens utveckling och om så behövs öka jakttrycket.

Klimat
En varm inledning på hösten med en mer normal avslutning på hösten i temperatur.

Skadebild
Hittills under hösten lite skador jämfört med tidigare år. Nu är det höstsådder och vallar för lantbruket som kan bli skadade. Var observant och ha en regelbunden dialog med lantbrukarna.

Rekommendation
När hundar används måste vi tänka på etiken. Aggressiva hundar som biter vildsvin ska inte användas annars ska de ha munkorg. Detta är extra viktigt i år med en hel del små kultingar.

Etiken är viktig vid jakten. Var försiktig så inte sugga skjuts som har kultingar.

Färg på kartan: Grön

2018-12-05 2019-06-12