Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -18

Det har varit en lugnare period med skador på gröda men det börjar nu bli viktigt att kolla av fälten. Inrikta jakten på fälten och låt bli att jaga vid åtlarna på skogen.

Stammens status
Stammen är ökande i de områdena av länet som inte har haft eller har låg täthet. Det tyder på att det inte är någon ökning av stammen i de områden som har en fast etablerad stam.

Föryngring
Föryngringen är varierande efter en den långa vintern. Fortfarande en hel del födda kultingar den senaste månaden, troligtvis en del tidiga kullar som dog. Därför är det en del nyfödda kullar. Finns rapporter på skjutna gyltor med foster i sig den senaste veckan också. Antalet kultingar verkar vara normal storlek.

Födotillgång
En lugn vår med lite vildsvin ute i fälten och även lite bök på vallarna troligen p.g.a. torkan och mycket mat i skogen.

Klimat
Lång vinter och en torr vår har gjort att det var små skador på fälten jämfört med ett normalår.

Skadebild
Det är tidig mognad vilket kräver tidigareläggning av skyddsjakten i grödorna. Vildsvin ska nu jagas på åkrarna och låt dem vara ifred på åtlarna som ligger en bit från fälten. Vetet har börjat gå i mjölke och där måste vi nu vara ute och se om vildsvinen har börjat gå i spannmålen. Viktigt att ha en tät kontakt med lantbrukaren också om informationsutbyte om vildsvinen och eventuella skador.

Färg på kartan: Gul

2018-07-09 2019-06-12