Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Under juli har det varit en del vildsvin i grödorna främst i vetet. Nu är skörden i full gånmg men var uppmärksam på om vildsvinen byter fällt när det är skördat.

Stammens status
Generellt är det inte så stora kullar och en del är sent födda. Det tyder på att det inte är någon ökning av stammen i de områden som har en fast etablerad stam. Man har lärt sig att jaga vildsvinen bättre under även under sommaren. Fortsatt etablering i hela Bergslagen av vildsvin men det är fortfarande dock glest och en del tomma områden.

Föryngring
Det är inte så stor föryngring detta år och det är en del sent födda kultingar. Troligen en del suggor som lagt om när de mistade tidigt födda i vintras. Dessa kullar är ofta 2-4 kultingar.

Födotillgång
En lugn juli med få vildsvin ute i fälten och tidig skörd innebär sannolikt att vildsvinen får leta mat i skogen. Var dock observant när höstsådden kommer igång.

Klimat
En mycket torr sommar som har gjort att vildsvinen verkar ha rört sig mindre, kanske de hållit sig där de hittat vatten.

Skadebild
Vildsvin ska fortfarande jagas på åkrarna och låt dem vara ifred på åtlarna som ligger en bit från fälten. Var ute så mycket som möjligt för att se skador för att kunna fälla vildsvin så snart som möjligt på dessa platser. Viktigt att ha en tät kontakt med lantbrukaren också om informationsutbyte om eventuella höstsådder och observationer om skador av vildsvin. När skörden kommer igång kan vildsvinen byta till otröskade fält som de tidigare inte varit på.

Viktigt med etiken vid jakten. Hundar får användas från den 1 augusti som jagar vildsvin, använd gärna munkorg. Tänk er för så att det inte är för varmt för hundar och vildsvin om hundar används.

Färg på kartan: Grön

2018-08-10 2019-06-12