Maj -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -18

Våren har kommit på allvar och klimatet är väldigt gynnsamt just nu. Vi är fortfarande inne i föryngringsperioden och stammen varierar kraftigt över länet. Finns områden som är nästintill helt tomma och områden med ganska mycket vildsvin.

Vi är nu inne i föryngringsperioden som verkar vara utdragen. Just nu är det lite svårt att få överblick över stammens status men läget verkar stabilt. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stabil med lokala variationer. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är från februari och framåt. Små kultingar syns i markerna. Verkar som om föryngringsperioden är ordentligt utdragen.

Kullstorlek:
Normala det vill säga 4-6 kultingar per kull, till kanske lite över det normala. Dödligheten under de första månaderna kan uppgå till ca 25 %, vilken kan bli högre beroende på väderleken. Just nu är det dock gynnsamt.

Födotillgång
Väderleken har gjort att förutsättningarna ändrats radikalt om man jämför med en månad tillbaka. Naturen frodas och det finns gott om näringsrik föda.

Åtel- och foderplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling/ utfodring.

Klimat:
Våren har kommit igång på allvar och trots lite kalla nätter så är det väldigt gynnsamt just nu. Bra väder och gott om foder.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen men även på vallar, betesmarker och nysådda åkrar. På vallarna betas nu främst gräs.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Stammens täthet varierar mycket över länet. Våren och klimatet är väldigt gynnsamt. Bök i vallar minskar under perioden, vildsvinen äter istället gräs på vallarna. Lite extra uppmärksamhet i samband med sådd.

Vi är nu inne i reproduktionsperioden vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.

Rekommendation:
Anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.

Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt nysådda åkrar, vallar och betesmarker.

Avskjutningen ligger nu helt på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.

Jakten ska intrikats helt på kultingar och årsgrisar.

Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning!

Färg på kartan: Grön

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-07 2019-06-17