April -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -18

Vi är nu inne i föryngringsperioden så stor försiktighet krävs. Jakten intrikats nu helt på kultingar och årsgrisar under ett år. Den sena och delvis tuffa vintern ställer till lite bekymmer för vildsvinen.

Stammen har ökat i länet under jaktsäsongens inledning men variationen är väldigt stor. Trots ökningen verkar det som om jägarna ligger väl med. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.

Stammens status:
Stabil med lokala variationer. Stammenstäthet varierar mycket kraftigt över länet.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är från februari och framåt. Små kultingar syns i markerna. Ännu osäkert hur föryngringarna går med tanke på vädret.

Kullstorlek:
Normala det vill säga 4-6 kultingar per kull, till lite över det normala. Dödligheten under de första månaderna kan uppgå till ca 25 %, vilken kan bli högre beroende på väderleken.

Födotillgång
Året har börjat med snö och kallare väder vilket påverkar tillgången på åtkomligt foder. Under slutskedet av mars och aprils början har det varit lokalt tufft.

Åtel- och foderplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling/ utfodring.

Klimat:
Sista tidens väder med snö och kyla har gjort det tuffar för vildsvinen, framförallt vad det gäller tillgången på foder. Väta och kallt väder i samband med att kultingarna är nyfödda ökar dödligheten.

Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen men även på vallar och betesmarker. Blöta partier på vallarna verkar extra intressant för vildsvinen. Bökskador förekommer med varierande omfattning men kan förväntas öka nu när våren väl kommer.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Stammens täthet varierar mycket över länet. Den sena vintern påverkar vildsvinsstammen och fodertillgången, ett ökat bökande i vallarna är nog att förvänta efter den sena vintern. I nuläget är det lite svårt att säga hur föryngringarna går. Kallt och blött väder ökar dödligheten på nyfödda kultingar.

Vi är nu inne i reproduktionsperioden vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.

Rekommendation:
Anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.

Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vallar och betesmarker.

Avskjutningen ligger nu helt på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.

Vuxna vildsvin är inte lovliga under månadens första hälft dvs. fram till den 15 april. Jakten intrikats nu helt på kultingar och årsgrisar under ett år.

Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning!

Färg på kartan: Gul

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-04-06 2019-06-17