September -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -18

Hösten närmar sig och väderförhållandena har återgått till det lite mer normala. Vildsvinen har vaknat till liv och är mera aktiva. Dessvärre kommer fortfarande rapporter om nyfödda kultingar i markerna.

Den utdragna föryngringsperioden gör det lite svårt att få överblick över stammens status men bedömning är att stammen ökar något. Men rapporterna vittnar om en stor variation i länet. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen ska anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet.
 
Stammens status:
Stabil. Stammenstäthet varierar kraftigt över länet.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är från februari och framåt. Små kultingar syns fortfarande i markerna. Verkar som om föryngringsperioden är ordentligt utdragen. Det verkar som om de unga gyltorna blivit betäckta sent.
Kullstorlek:
Verkar som om de första kullarna i slutet på vinter, vårvintern hade det tufft och dessa suggor har få kultingar i kullarna. Medan kullarna som kommit efter att vintern släppt haft det lättare och är något över det normala.
Födotillgång
Tillgången på foder ser bra ut och det finns ganska gott om ekollon och frukt, även om tillgången varierar. Gräset har åter börjat växa och vildsvinen betar gärna på vallarna under denna period.
Klimat:
Vädret har ändrats och vi har fått lite regn och betydligt svalare temperaturer men effekten av sommarens väder håller i sig och det finns en stor brist på vatten i markerna.
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen och vid stora ekar men även på vallar och betesmarker. På grund av sommarens torka har vallarna varit ganska ointressanta men sen det har kommit lite regn har livet i vallarna återkommit, vilket gör dem attraktiva för bökning. Bök i vallarna kommer att öka under perioden.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Förhållandevis mycket kultingar i stammen vilket gör att vi sammantaget har en ökning i stammen. Den utdragna föryngringsperioden har gjort att det finns många små kultingar i markerna vilket ställer höga krav på jakten och dess etik.
Mer besök i vallarna vilket kräver jaktinsatser.
 
Rekommendation:
Anpassa avskjutningen och avskjutningens inriktning efter tillgången.
Rikta jakten till de områden av åkermark som skadas av vildsvin.
 
Avskjutningen ska främst inriktas på kultingar och årsgris. Ha som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.  Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador.
 
Jakt med små kultingar i markerna gör att uppmärksamheten måste öka.
Rådet är att avstå helt eller vara extremt försiktig med att använda hundar och störa vildsvinen i områden där de inte gör skada.
Håll etiken högt vad det gäller avskjutningens inriktning men även val av jaktmetod!
Färg på kartan: Gul
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-09-10 2019-06-17