Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -17

Stammen verkar vara ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Skadebilden förväntas accelerera kraftigt denna månad.

Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

2017-07-03 2019-06-04