Juni -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -15

Fodertillgången är god och trycket på produktionsåkrarna är fortsatt lågt. Men i takt med att spannmålen börja gå in i mjölkmognad gäller det att brukare och jägare håller lite extra koll.

Tänk på att små kultingar kan vara svåra att upptäcka i hög vegetation. Förbered genom att ensilera stråk i spannmålsåkrarna och sätta upp torn.
Rekommendationen är att låta de vuxna vildsvinen vara. Förande suggor är fredade enligt lag och det är i stort sett omöjligt att veta vilka hondjur som är förande i en flock.
Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-07-22 2019-06-04