November -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -15

Stammen är generellt stabil i länet men det rapporteras om lite ökat tryck på vallarna. Dessutom har det varit lite sena kullar med randiga kultingar synliga på olika håll. Så fortsatt uppsikt på vallar och betesmarker.

Stammen innehåller hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Anpassa avskjutningen efter tillgången, tätheterna varierar i länet.

Rekommendationen är att låta de äldre vuxna vildsvinen vara. Förande suggor är fredade enligt lag och det är i väldigt svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock. Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar, då med fördel gyltor.
Håll etiken och säkerheten högt.
SAMVERKA!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-12-08 2019-06-04