September -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

September -15

Spannmålen är nu tröskad och vildsvinens aktiviteter börjar synas lite i vallarna. Skadebilden har varierat i spannmålen men generellt gäller att där samverkan fungerar, fungerar också skyddsjakten och förvaltningen. Uppsikten bör nu ligga på vallar och betesmarker.

Hundjakten har kommit igång, men tänk på att det fortfarande är varmt och vegetationen är tät vilket kan försvåra jakten och både hundar och vildsvin kan fara illa. Det finns också en ökad skaderisk.

Rekommendationen är att låta de äldre vuxna vildsvinen vara. Förande suggor är fredade enligt lag och det är i väldigt svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock. Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar, då med fördel gyltor.

Håll etiken och säkerheten högt.

SAMVERKA!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-10-06 2019-06-04