Mars -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -15

Vintern har sakta gått över i vår med god födotillgång. Väderleken är inte något problem för vildsvinen. Bök i vallarna brukar öka under vårmånaderna så en ökad uppmärksamhet från markägare och jägare på produktionsvallarna är att rekommendera.

 Under slutet på månaden har ytterst lokala bök börjat rapporteras främst från syd östra delen. Annars ser det gynnsamt ut. Det har observerats nyfödda kultingar. Antalet vildsvin är på flera håll lågt, vilket bör tas i beaktning vid jakten under våren.
Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vidsvin fredade. Endast vildsvin som INTE uppnått sin ettårsdag är lovliga.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-04-08 2019-06-04