Maj -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -15

Merparten av suggorna verkar fått sina kultingar under andra halvan av april och maj. Kullarna är normala till stora, vilket ger utrymme till att skjuta mycket kultingar under säsongen.

Situationen i länet är i övrigt lugn. Vildsvinen är nu ute på vallarna och äter gräs, nyttja detta för inventering av föryngringar och stammens status samt jakt.
Rekommendationen är att låta de vuxna vildsvinen vara. Förande suggor är fredade enligt lag och det är i stort sett omöjligt att veta vilka hondjur som är förande i en flock.
Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-06-10 2019-06-04