Oktober -15 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -15

Efter att spannmålen är tröskad och ekollonens mognad har trycket ökat lite på vallarna. Uppsikten bör nu ligga på vallar och betesmarker. Viktigt är också att det blir rotation på vallarna så att de inte ligger för länge. Äldre vallar är mycket mer besökta och åkrar där ”vanlig” kogödsel används besöks ofta.

Hundjakten har kommit igång ordentligt, vilket öka jakttrycket och fler vildsvin fälls. Etiken och skjutkunskaperna är viktiga så förbered jakten väl.
Rekommendationen är att låta de äldre vuxna vildsvinen vara. Förande suggor är fredade enligt lag och det är i väldigt svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock. Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar, då med fördel gyltor.

Håll etiken och säkerheten högt.

SAMVERKA!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-11-06 2019-06-04