December -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -16

Förutom hundjakten så ska fokus i jakten läggas på vallar och betesmarker. I de relativt små områdena med riklig förekomst av ekollon bör jägarna vara lite mer uppmärksamma.

Stammen är generellt stabil i länet, vallar och betesmarker besöks i något mindre utsträckning än under oktober och november. Men fortsatt uppsikt på vallar och betesmarker rekommenderas. Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet. Även om det är ekollonår så varierar förekomsten av ekollon och dess kvalitet.

Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Har som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.
Håll etiken och säkerheten högt genom att jaga med eftertanke och med ett bra förvaltningstänk. Tänk på att suggor och gyltor kan vara dräktiga samt att det är nu skadorna börja komma på hundarna.
Jaga med förstånd!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-01-27 2019-06-04