April -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -16

Stammen är stabil men lokala variationer förekommer. Kullar med småkultingar visar sig i hela länet.

Skadebilden på vallar och betesmarker har ökat något vilket medför en ökad uppmärksamhet. Jaktinsatserna ska nu ligga på vallarna.

Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vildsvin fredade. Endast vildsvin som INTE uppnått sin ettårsdag är lovliga.

Håll etiken högt – även ensamma små hondjur kan ha kultingar som inte följer med ännu.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-25 2019-06-04