Mars -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -16

Stammen är stabil men lokala variationer förekommer. Kullar med småkultingar visar sig i hela länet.

Skadebilden på vallar och betesmarker har ökat vilket medför en ökad uppmärksamhet. Jaktinsatserna ska nu ligga på vallarna. Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vidsvin fredade. 

Endast vildsvin som INTE uppnått sin ettårsdag är lovliga.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-04-14 2019-06-04