Juli -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -16

Stammen är stabilt låg med lokala variationer och situationen är lugn. Sena kullar i delar av länet. Verkar som om föryngringsperioden varit utdragen.

Spannmålen håller på att mogna och har mot slutet av månaden mognat. Jaktinsatserna ska nu ligga på vallar och främst spannmålsåkrar.

Tänk på att det finns småkultingar i markerna och dessa kan vara svåra att upptäcka i växtligheten.  Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Var väldigt försiktiga med att skjuta vuxna vildsvin.

Håll etiken högt – småkultingar kan vara svåra att upptäcka i den höga vegetationen. Viktigt att skjuta rätt djur.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-08-23 2019-06-04