Juni -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -16

Stammen är stabilt låg med lokala variationer och situationen är lugn. Sena kullar i delar av länet. Verkar som om föryngringsperioden varit utdragen. Spannmålen har växt bra och mjölkmognaden kommer tidigt. Jaktinsatserna ska nu ligga på vallar och spannmålsåkrar.

Tänk på att det finns småkultingar i markerna och dessa kan vara svåra att upptäcka i växtligheten.  Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris, då med fördel gyltor. Var väldigt försiktiga med att skjuta vuxna vildsvin.

Håll etiken högt – småkultingar kan vara svåra att upptäcka i den höga vegetationen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-07-05 2019-06-04