Februari -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -16

Stammen och skadebilden är låg, lokala variationer förekommer.

Kullar med småkultingar har börjat visa sig. Fortsatt uppsikt på vallar och betesmarker som blir attraktiva när vintern släpper.

Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vidsvin fredade.

Endast vildsvin som INTE uppnått sin ettårsdag är lovliga.

Håll etiken högt – även ensamma små hondjur kan ha kultingar som inte följer med ännu.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-03-18 2019-06-04