November -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -16

Stammen är generellt stabil i länet, vallar och betesmarker besöks i något mindre utsträckning än oktober. Men fortsatt uppsikt på vallar och betesmarker rekommenderas.

Stammen innehåller relativt hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa. Avskjutningen anpassas efter tillgången och tätheterna varierar i länet. Även om det är ekollonår så varierar förekomsten av ekollon och dess kvalitet.
Förutom hundjakten så ska fokus i jakten läggas på vallar och betesmarker. I områden med riklig förekomst av ekollon bör jägarna vara lite mer uppmärksamma.
Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Har som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.

Håll etiken och säkerheten högt genom att jaga med eftertanke och med ett bra förvaltningstänk.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-12-09 2019-06-04