Maj -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -16

Stammen är stabil men lokala variationer förekommer. Kullar med småkultingar visar sig i hela länet. Verkar som om föryngringsperioden varit utdragen. Sådden är avklarad vilket medför en ökad uppmärksamhet på de nysådda åkrarna. Jaktinsatserna ska nu ligga på vallar och nysådda åkrar.

Tänk på att det finns småkultingar i markerna och dessa kan vara svåra att upptäcka i växtligheten.  Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris, då med fördel gyltor. Var väldigt försiktiga med att skjuta vuxna vildsvin.

Håll etiken högt – småkultingar kan vara svåra att upptäcka i den höga vegetationen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-06-17 2019-06-04