Januari -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -16

Stammen och skadebilden är låg, lokala variationer förekommer. Kullar med randiga kultingar har börjat visa sig, vilket försvårar jakten lite. Så fortsatt uppsikt på vallar och betesmarker. Stammen innehåller hög andel kultingar och årsgrisar så avskjutningen ska fokuseras på dessa.

Rekommendationen är fortsatt att låta de äldre vuxna vildsvinen vara. Förande suggor är fredade enligt lag och det är i väldigt svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock. Jakten ska inriktas på kultingar och årsgrisar, då med fördel gyltor.

Etiken svajar på en del håll vilket måste åtgärdas omedelbart!

JAKTEN MED HUND SLUTAR DEN 31 JANUARI!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-02-03 2019-06-04