Oktober -16 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -16

Vi har fått lite regn som fått fart på jordlevande insekter och maskar samt i viss utsträckning ekollon vilket ökat bökandet. Vallar och betesmarker besöks i större utsträckning. Även om det är ekollonår så varierar förekomsten av ekollon och dess kvalitet.

Förutom hundjakten så ska fokus i jakten läggas på vallar och betesmarker. I områden med riklig förekomst av ekollon bör jägarna vara lite mer uppmärksamma. Husägare bör tänka på att plocka upp fallfrukten och köra ut den på platser där viltet kan njuta av frukten.

Inrikta avskjutningen på kultingar och årsgris. Har som mål att skjuta minst 80 % av årets avkommor.

Håll etiken och säkerheten högt genom att jaga med eftertanke och med ett bra förvaltningstänk.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-11-03 2019-06-04