Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -18

Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad snabbt tillta från att i inledningen varit låg.

Stammens status:
Mycket stora lokala variationer. Vissa upplever sig ha mycket vildsvin medans andra ser en kraftig nergång.

Huvudföryngringsperiod
Utspridd föryngringsperiod och lokalt hög dödlighet bland de tidigt födda kullarna. Detta kan medföra att suggorna som förlorat sin kull kan brunsta om och vi kan förvänta oss nyfödda kullar även i sommar. Rapporter om nyfödda kullar styrker även detta.

Kullstorlek:
Stor spridning i antal kultingar. Hög dödlighet i de tidigt födda kullarna.

Födotillgång
God, men torrt. Dålig återväxt efter första vallskörden och tidig mognad på höstgrödor.

Klimat:
Ovanligt torrt och varmt för årstiden första halvan av månaden.

Skadebild:
Tilltagande främst på grund av den tidigt mognande höstveten

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Juni tillhör nomalten av de månader då vi kan förvänta oss en låg skadebild. Pga tidigt mognande grödor kommer sannolikt skadebilden snabbt öka från mitten av månaden och frammåt.

Rekommendation:
Rikta jakten mot åkrar, vallar och betesmarker. Åtlarna bör med fördel lämnas ostörda då dessa under denna period gör bättre nytta som avledande utfodring för att minska födosöket i jordbrukslandskapet.
Utfodring behövs inte denna månad. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.

Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. 

Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Juni:
Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad snabbt tillta från att i inledningen varit låg.

Färg på kartan: Röd

2018-06-04 2019-06-14