Svenska Jägareförbundet

Meny

Fällda vildsvin. Foto: Anders Nilsson

Oktober -18

Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med stora lokala variationer. Oktober är en månad som brukar ge en signal om hur det ser ut i vildsvinsstammen. Älgjakten liksom hundjakten på övrigt hjortvilt startar och fler jägare befinner sig i skogen.

Stammens status:
Mycket stora lokala variationer. Vissa upplever sig ha mycket vildsvin medans andra ser en kraftig nergång.
Huvudföryngringsperiod
Utspridd föryngringsperiod och lokalt hög dödlighet bland de tidigt födda kullarna. Detta har medfört att suggorna som förlorade sin kull har brunstat om och vi  har stor variation i ålder och storlek på årssvinen.
Kullstorlek:
Lite under normalt, främst i de tidigt födda kullarna.
Födotillgång
God. Trots torka och missväxt är det ingen födobrist ur vildsvinens perspektiv. Mycket gott om ekollon och i områden med rik förekomst av detta trädslag kommer vildsvinen ha extra bra förutsättningar.
Klimat:
Gynnsamt.
Skadebild:
Oktober är generellt en månad med låg skadeproblematik i lantbruket. Bökskadorna brukar vara låga, viss koll bör man dock ha på höstsådda grödor på en lättare jordbearbetning. Ytliga halmrester kan locka vildsvinen.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik i lantbruket. Vildsvinen kommer sannolikt i hög grad ha sitt födosök kring områden med ek ifall detta trädslag finns förekommande.
Rekommendation:
Hundjakt börjar på allvar denna månad. Etiken är lika viktig vid vildsvinsjakt som annars. Vet du om att din hund är benägen att vara för närgången mot vildsvin, avstå släpp eller använd munkorg. Tänk även på att vid all jakt efter klövvilt måste en hund som är särskilt tränad för ändamålet kunna finnas att tillgå för eftersök inom 2 timmar.
Vill du undvika vildsvin i trädgården så var noga med att plocka undan fallfrukt. Känner du en skogsägare eller jägare så kan de säkert tala om vart du kan lämna den i skogen så den kommer till nytta för våra vilda djur utan olägenhet.
Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.

Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.
https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

Färg på kartan: Grön

2018-10-01 2019-06-14