Svenska Jägareförbundet

Meny

Bök. Foto: Anders Nilsson

Maj -18

Stammens status:
Stabil stam som helhet. Mycket stora lokala variationer.

Huvudföryngringsperiod
Utspridd föryngringsperiod och lokalt hög dödlighet bland de tidigt födda kullarna. Detta kan medföra att suggorna som förlorat sin kull kan brunsta om och vi kan förvänta oss nyfödda kullar även i sommar.

Kullstorlek:
Stor spridning i antal kultingar. Hög dödlighet i de tidigt födda kullarna.

Födotillgång
God. Våren har kommit och vildsvinen kan beta den skira grönskan.

Klimat:
Ovanligt kallt för årstiden vid inledningen av månaden men våren har anlänt.

Skadebild:
Måttlig.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Maj tillhör en av de månader då vi kan förvänta oss en låg skadebild. Vildsvinen betar av örter och gräs mer än bökar. Vid ärtsådd i vårbruket kan dock problem uppstå och uppsyn vid fälten är bra de först dagarna efter sådd. Väl ärtorna gror brukar begärligheten avta snabbt.

Rekommendation:
Rikta jakten mot åkrar, vallar och betesmarker. Åtlarna kan med fördel lämnas ostörda då dessa under denna period gör bättre nytta som avledande utfodring för att minska födosöket i jordbrukslandskapet.
Utfodring behövs generellt inte denna månad. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.

Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats

Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara låg.

Lyssna gärna på avsnitt 19 av podden Skitjakt - En podcast om jakt.

Färg på kartan: Grön

2018-05-03 2019-06-14