Svenska Jägareförbundet

Meny

December -18

Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med stora lokala variationer. December brukar vara en månad med låg skadeproblematik liksom november. Då bökskadorna under föregående månad blev oväntat omfattande bör man vid mild väderlek vara observant på detta och snabbt sätta in skyddsåtgärder på skadedrabbade fält. Vid kallare väderlek förväntas situationen snabbt bli bättre.

Stammens status:
Mycket stora lokala variationer. Vissa upplever sig ha mycket vildsvin medans andra ser en kraftig nergång. Generellt i länet har avskjutningen ökat det sista året.

Huvudföryngringsperiod
Utspridd föryngringsperiod och lokalt hög dödlighet bland de tidigt födda kullarna. Detta har medfört att suggorna som förlorade sin kull har brunstat om och vi  har stor variation i ålder och storlek på årssvinen. Även under inledningen av hundjakten i oktober månad påträffades mycket randiga kultingar vilket sedan fortsatt under även november månad.

Kullstorlek:
Lite under normalt, främst i de tidigt födda kullarna.

Födotillgång
God. Trots sommarens torka och missväxt är det ingen födobrist ur vildsvinens perspektiv. Mycket gott om ekollon under hösten och i områden med rik förekomst av detta trädslag kommer vildsvinen ha extra bra förutsättningar.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
December är generellt en månad med låg skadeproblematik i lantbruket. Bökskadorna brukar vara låga, viss koll bör man dock ha på höstsådda grödor på en lättare jordbearbetning. Ytliga halmrester kan locka vildsvinen. Vidare kan vallar utsättas för bökskador, främst efter riklig nederbörd då det är fuktigt i ytskiktet. Under november så tilltog skadorna i vallar kraftigt i samband med att det kom mycket nederbörd. Detta bör man vara observant på även under december vid mild väderlek. Skadorna förväntas upphöra vid tjäle.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Förhållandevis låg skadeproblematik i lantbruket vid kallare väderlek. Blir det blött och milt kan skadorna i vallodlingar eskalera ytterligare. 

Rekommendation:
Etiken är lika viktig vid vildsvinsjakt som annars. Vet du om att din hund är benägen att vara för närgången mot vildsvin, avstå släpp eller använd munkorg. Tänk även på att vid all jakt efter klövvilt måste en hund som är särskilt tränad för ändamålet kunna finnas att tillgå för eftersök inom 2 timmar. Denna månad brukar utfodring av de vilda djuren ofta pågå på många fastigheter. Var noga med att använda rätt födomedel och i lagom mängd. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.
Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.

Färg på kartan: Gul

2018-12-06 2019-06-14