Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -18

Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara måttlig.

Stammens status:
Tecken på stabil-ökande stam som helhet. Lokala variationer.

Huvudföryngringsperiod
Februari-april föds lejonparten av kullarna.

Kullstorlek:
Normalt.

Födotillgång
Dålig. Ihållande kyla och ett tunt snötäcke har gett tjäle som försvårar födosöket.

Klimat:
Vinterväder med minusgrader utan tecken på vår i inledningen av månaden.

Skadebild:
Inledningen av månaden har präglats av kyla med låg skadebild. Beroende på när våren kommer så kan skadeläget snabbt tillta. När det slår om till milt väder och tjälen släpper tenderar bökskadorna i betesmarker och vallar öka dramatiskt. Var observanta vid ihållande väderomslag.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik generellt.

Rekommendation:
Vuxna vildsvin är fredade from 16:e februari tom 15:e april. Var extra uppmärksam vid åteljakten så att inte förande suggor fälls. Även relativt små vildsvin kan ha fått kultingar.
Utfodring bör i den mån den sker genomföras med spannmål och/eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.

Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats.

Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Färg på kartan: Gul

2018-03-07 2019-06-14