Svenska Jägareförbundet

Meny

Fallfrukt. Foto: Markus Olsson

September -18

Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med stora lokala variationer. September är en månad som brukar var en mellanperiod avseende vildsvinsjakten. De skadekänsliga grödorna är skördade och den generella hundjakten i oktober står för dörren.

Stammens status:
Mycket stora lokala variationer. Vissa upplever sig ha mycket vildsvin medans andra ser en kraftig nergång.
Huvudföryngringsperiod
Utspridd föryngringsperiod och lokalt hög dödlighet bland de tidigt födda kullarna. Detta har medfört att suggorna som förlorade sin kull har brunstat om och vi  har stro variation i ålder och storlek på årssvinen.
Kullstorlek:
Lite under normalt, främst i de tidigt födda kullarna.
Födotillgång
God. Trots torka och missväxt är det ingen födobrist ur vildsvinens perspektiv. Mycket gott om ekollon och i områden med rik förekomst av detta trädslag kommer vildsvinen ha extra bra förutsättningar.
Klimat:
Varmt för årstiden.
Skadebild:
September är generellt en månad med låg skadeproblematik i lantbruket. Grödorna är skördade och bökskadorna brukar vara låga.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik i lantbruket. Vildsvinen kommer sannolikt i hög grad ha sitt födosök kring bärande träd såsom äpple och ek. Möjligen kommer en och annan trädgård få oönskat besök.
 Rekommendation:
Hundjakt på vildsvin är tillåten denna månad. Tänk dock på att hundar som även jagar hjort och rådjur ej är tillåtna att släppa. Etiken är lika viktig vid vildsvinsjakt som annars. Vet du om att din hund är benägen att vara för närgången mot vildsvin, avstå släpp eller använd munkorg.
Vill du undvika vildsvin i trädgården så var noga med att plocka undan fallfrukt. Känner du en skogsägare eller jägare så kan de säkert tala om vart du kan lämna den i skogen så den kommer till nytta för våra vilda djur utan olägenhet.
Utfodring i stödjande syfte behövs i övrigt inte denna månad. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.

Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. Länk nedan ger en kortfattad sammanfattning.
https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/blekinge/bilder/2017/handlingsplan-vildsvin-1-sida.pdf

Färg på kartan: Grön

2018-10-01 2019-06-14