Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -18

Stammen verkar vara stabil-ökande i länet som helhet men med lokala variationer. Skadebilden förväntas denna månad vara låg.

Stammens status:
Tecken på stabil-ökande stam som helhet. Lokala variationer.
Huvudföryngringsperiod
Nu och framåt. Feb-april föds lejonparten av kullarna.

Kullstorlek:
Normalt.

Födotillgång
God.

Klimat:
Normalt vinterväder.

Skadebild:
Februari är generellt en månad med låg skadeproblematik avseende vildsvin. Höstsådda grödor efter en lättare jordbearbetning kan vara utsatta då vildsvinen främst bökar runt i halmrester. Vid blött och milt väder kan betesmarker och vallar utsättas för bökskador.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
Låg skadeproblematik generellt.

Rekommendation:
Hundjakten är avslutad iom ingången i februari. Kom ihåg att vuxna vildsvin är fredade from 16:e februari tom 15:e april. Var extra uppmärksam vid åteljakten så att inte förande suggor fälls. Även relativt små vildsvin kan ha fått kultingar.
Utfodring bör i den mån den sker genomföras med spannmål och/eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder från utfodring med sockerbetor och andra rotfrukter.

Ta gärna del av Handlingsplan Vildsvin på Jägareförbundets webbplats. 

Länstext:
Vildsvinen är etablerade i princip hela länet. Mycket varierande tätheter även inom enskillda älgskötsel- och förvaltningsområden. Skadebilden är också varierande och förvaltningen måste anpassas utifrån förutsättningarna på lokalplanet utifrån rådande täthet, målsättning och skadeläge.

Färg på kartan: Grön

 

2018-03-07 2019-06-14