Svenska Jägareförbundet

Meny

December -15

December har bjudit på relativt milt klimat och även om det har fötts en del kultingar här och var under hösten så verkar det inte som om vinterns / vårens föryngring har kommit igång i någon större omfattning.

Det milda klimatet har inneburit goda förutsättningar för jakt och det är fortsatt mkt viktigt att man inriktar avskjutningen på unga djur (upp till 12 månaders ålder) samtidigt som man är försiktig med äldre djur av båda könen. Detta på grund av att vildsvinsstammen fortfarande består av en relativt hög andel unga djur, efter tidigare nedgångar i stammen.

Nu kommer vi in i en period med hårdare klimat för alla vilda djur och inte minst för vildsvinen är det viktigt att tillse att de har skydd (sugghyddor) och föda. Till exempel grönensilerat spannmål fungerar mycket bra för att hjälpa vildsvinens ”årscykel” och koncentrera kullarna rätt i tiden. Har man möjlighet att även skapa torra platser med halm där de har möjlighet att grisa, så är det något som hjälper mycket. Alternativet kan vara att kultingar dör vid hårt (blött och kallt) klimat och då blir det omläggningar och kullar fel tid på året som följd.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-01-11 2019-06-04