Svenska Jägareförbundet

Meny

April -15

Föryngringen är i full gång i länet och ”toppen” är nog nådd men sannolikt kommer det att fortsätta födas en del kultingar ett tag till. Detta innebär att det är viktigt under våren att vara mycket observant även på årsungar om de har dragna spenar eller inte.

Med anledning av gynnsamt klimat så kan även gyltor yngre än 12 månader vara betäckta och ha kultingar. Det är endast i undantagsfall som större hondjur bör skjutas denna period.
Då stammen består av en (för) stor andel unga djur i förhållande till andelen kapitala suggor och galtar och det har varit en mild vinter och vår. Så kommer det som förväntat in en större andel rapporter än normalt angående bök på vallar och liknande.
Summa summarum: Extra koll pga av hög risk för ”kultingar i boet”. Samt extra koll i skadedrabbade områden.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-05-07 2019-06-04