Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -15

Skörden av spannmål är i full gång i hela länet och vildsvinens aktivitet likaså. De åkrar som skördas ”sist” i respektive område löper givetvis störst risk att få besök av vildsvin då arealen tillgängligt foder minskar vilket i sin tur koncentrerar vildsvinen.

Vete, ärtor och havre är mest begärligt och beroende på hur mycket man jobbat med skadeförebyggande åtgärder kommer skadebilden skifta. Att till 100 % få bort vildsvinen från åkrarna låter sig knappast göras, men det är stor skillnad om de tillbringar en hel natt i en åker istället för en timme eller två.

Årets föryngring har på fler håll varit utdragen och årsungar i många olika storlekar finns i markerna. Vid jakt för skydd av gröda ska man ALLTID sträva efter att skjuta en årsunge ur en grupp. Om det finns möjlighet att välja så rikta in jakten på de som färgat ut ränderna och är mellan 3-12 månader. Skjut ALDRIG bort en sugga ur en grupp, det leder till större problem med skador.

Mycket hårt jakttryck rekommenderas på åkermark och andra skadekänsliga områden. I det fall det finns lämpliga hundar att tillgå är det långt mer effektivt att släppa hundar på vildsvinen istället för att enbart försöka skjuta något.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-08-31 2019-06-04