Svenska Jägareförbundet

Meny

September -15

Skörden av spannmål är på många håll avklarad i länet. De åkrar som skördas ”sist” i respektive område löper störst risk att få besök av vildsvin då arealen tillgängligt foder minskar, vilket i sin tur koncentrerar vildsvinen.

Vete, ärtor och havre är mest begärligt och beroende på hur mycket man jobbat med skadeförebyggande åtgärder kommer skadebilden skifta. Att till 100 % få bort vildsvinen från åkrarna låter sig knappast göras, men det är stor skillnad om de tillbringar en hel natt i en åker istället för en timme eller två.

Vid jakt för skydd av gröda ska man ALLTID sträva efter att skjuta en årsunge ur en grupp. Skjut ALDRIG bort en sugga ur en grupp, det leder till större problem med skador.

Mycket hårt jakttryck rekommenderas på åkermark och andra skadekänsliga områden. I det fall det finns lämpliga hundar att tillgå är det långt mer effektivt att släppa hundar på vildsvinen istället för att enbart försöka skjuta något.

I och med att vi haft två goda föryngringar så innebär det att jakttrycket under hösten bör hållas ganska högt. Då kullarna verkar ha koncentrerats rätt i tid (under våren) bör förutsättningarna för jakt under hösten vara goda.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-10-06 2019-06-04