Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -15

Generella rekommendationer i Stockholms län är att lägga ett högt jakttryck på vildsvinen i områden där de ställer till problem, vidare att hålla ett högt jakttryck i hela länet på årsungar (upp till 12 mån).

Generella rekommendationer i Stockholms län är att lägga ett högt jakttryck på vildsvinen i områden där de ställer till problem, vidare att hålla ett högt jakttryck i hela länet på årsungar (upp till 12 mån). Viktigt nu under vuxenförbudstiden att vara mycket observant även på årsungar om de har dragna spenar eller inte. Med anledning av gynnsamt klimat så kan även gyltor yngre än 12 månader vara betäckta och snart ha kultingar.
Vårens föryngring har inte börjat till fullo ännu men mycket tyder på att föryngringen våren 2015 kommer att komma i ”bra tid”, dvs att en stor del av föryngringen kommer igång under mars-april. Förutsatt att våren inte blir alltför blöt och kall ger det årsungar som är 3-4 månader gamla när mjölkmognaden inträffar, vilket i sin tur ger bra möjligheter att bedriva jakt för skydd av gröda där så behövs.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-03-03 2019-06-04