Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -15

Föryngringen är på de flesta håll i länet avklarad när det gäller huvuddelen av kullarna men fortfarande kan det förekomma att suggor grisar. Det gör att stor försiktighet ska råda när det gäller att skjuta hondjur. Med anledning av gynnsamt klimat så kan även gyltor yngre än 12 månader vara betäckta och ha kultingar. Det är endast i undantagsfall som större hondjur bör skjutas.

På grund av att det varit ett par blöta och kalla vårmånader så kan det hända att en del av kultingarna dukat under. Men då inledningen av våren var förhållandevis gynnsam så torde merparten av kultingarna överlevt de första kritiska veckorna.

Merparten av bökandet på vallar och liknande har upphört förutom i undantagsfall. Dock finns det fortfarande risk för bök i nysådd eller andra nyligen bearbetade marker. Om sommaren blir varm och solig eller kallare och blötare, kommer att ha avgörande betydelse för risken för skador i samband med mjölkmognad. Blir det gynnsamt väder och en snabb skörd brukar det uppstå färre skador. Tvärtom ifall vädret leder till en utdragen skördeprocess. Då bör stor vaksamhet råda med tanke på vildsvinsstammens förhållandevis låga medelålder.

Högt jakttryck bör råda på årsungar av vildsvin (upp till 12 månaders ålder) i områden där de ställer till med skador.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-07-01 2019-06-04