Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -15

Inledningen av hösten har bjudit på torrt och fint väder som tillsammans med årets relativt goda tillgång på föda gör att vildsvinen är i god kondition inför vintern. Som vanligt är vintern och vårens klimat det som är avgörande (tillsammans med jakten) för utvecklingen av vildsvinsstammen.

Två goda föryngringsår och gynnsamt klimat gör att det krävs ett högt jakttryck på årsungar av vildsvin (<12 månaders ålder). I områden där man upplever att man har problem med för många vildsvin så är det denna tid på året som man i så fall ska skjuta unga vuxna hondjur (ej ledarsuggor) för att på så sätt minska antalet vildsvin.

Några enstaka rapporter om randiga kultingar finns men på det stora hela så ser det ut som om de flesta kullar fötts på våren och sommaren vilket i sin tur ger goda förutsättningar för lyckade vak- samt hundjakter under hösten.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-11-02 2019-06-04