Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -15

Vildsvinen i Stockholms län är åter i växande antal. Under vår och försommaren 2014 föddes relativt sett många kultingar och sedan dess har förhållandena varit gynnsamma vilket leder till att stammen i dagsläget är i god kondition samt i ökande antal.

Generella rekommendationer i Stockholms län är att lägga ett högt jakttryck på vildsvinen i områden där de ställer till problem, vidare att hålla ett högt jakttryck i hela länet på årsungar (upp till 12 mån), samtidigt som försiktighet bör råda när det gäller att skjuta vuxna djur, för att på så sätt få upp medelåldern i stammen.
På vissa håll i södra samt västra delen av länet har det senaste tiden inkommit rapporter om randiga kultingar, varför stor försiktighet bör råda när det gäller att skjuta vuxna vildsvin, då risken är stor att de har kultingar i boet.
Under Januari finns det rapporter om att en del vildsvin börjat uppträda aggressivt mot människor samt hundar vilket bland annat är en indikation på att brunsten är i full gång.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-02-02 2019-06-04