Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -15

I princip i hela länet har vildsvinen börjat röra sig mer eller mindre i åkrarna. Vete, ärtor och havre är mest begärligt och beroende på relativt kallt och blött väder är mognads-skördeprocessen utdragen, vilket leder till försenad skörd, som i sin tur ofta leder till fler skador i åkrarna.

Årets föryngring har på fler håll varit utdragen och årsungar i många olika storlekar finns i markerna. Vid jakt för skydd av gröda ska man ALLTID sträva efter att skjuta en årsunge ur en grupp. Om det finns möjlighet att välja så rikta in jakten på de som färgat ut ränderna och är mellan 3-12 månader. Skjut ALDRIG bort en sugga ur en grupp, det leder till större problem med skador.

Mycket hårt jakttryck rekommenderas på åkermark och andra skadekänsliga områden.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-08-03 2019-06-04