Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -15

Föryngringen är på de flesta håll i länet avklarad när det gäller huvuddelen av kullarna men fortfarande förekommer det att suggor grisar. Det gör att stor försiktighet ska råda när det gäller att skjuta hondjur och det är viktigt att vara mycket observant även på årsungar om de har dragna spenar eller inte.

Med anledning av gynnsamt klimat så kan även gyltor yngre än 12 månader vara betäckta och ha kultingar. Det är endast i undantagsfall som större hondjur bör skjutas denna period.

På grund av att det varit ett par blöta och kalla vårmånader så kan det hända att en del av kultingarna dukat under. Men då inledningen av våren var förhållandevis gynnsam så torde merparten av kultingarna överlevt de första kritiska veckorna.

Då stammen generellt består av en (för) stor andel unga djur i förhållande till andelen kapitala suggor och galtar och det har varit gynnsamt klimat. Så kommer det som förväntat in en större andel rapporter än normalt angående bök på vallar och liknande.

Högt jakttryck bör råda på årsungar av vildsvin (upp till 12 månaders ålder) i områden där de ställer till med skador.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-06-08 2019-06-04