Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -15

Vildsvinen i Stockholms län är åter i växande antal. Under vår och försommaren 2014 föddes relativt sett många kultingar och sedan dess har förhållandena varit gynnsamma. Föryngringen våren 2015 ser ut att bli ganska stor med stor andel suggor som grisar och normala eller lite större kullar än normalt.

 Föryngringen kommer också som det verkar i ”rätt tid” vilket ger ett bra utgångsläge till sensommaren och hösten då en stor andel av kultingarna har blivit så pass stora så att det fungerar bra med tex jakt för skydd av gröda.

Generella rekommendationer i Stockholms län är att lägga ett högt jakttryck på vildsvinen i områden där de ställer till problem, vidare att hålla ett högt jakttryck i hela länet på årsungar (upp till 12 mån). Viktigt under våren att vara mycket observant även på årsungar om de har dragna spenar eller inte. Med anledning av gynnsamt klimat så kan även gyltor yngre än 12 månader vara betäckta och ha kultingar. Det är endast i undantagsfall som större hondjur bör skjutas denna period.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-04-09 2019-06-04